საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 სექტემბრის სხდომა

სოფლის  მეუნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის
აკადემიური
საბჭოს
2017
წლის  29 სექტემბრის  სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი,                                                                       12 საათი

1.     სუბტროპიკულ მემცენარეობაში ორგანული წარმოების პერსპექტივების შესახებ;

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ვალერიან ცანავა.

 

2.        ბულგარეთში ჩატრებული საერთაშორისო კონგრესისმანქანები სოფლის მეურნეობაშიშესახებ;

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ჯემალ კაციტაძე.

3. ინფორმაცია რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საკონფერენციო საგრანტო პროექტისმევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში იტორიული ასპექტები და პერსპექტივებიშესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

 

4. ინფორმაცია TAP-ის (ტროპიკული სოფლის მეურნეობის პლატფორმა) პარტნიორთა ანსამბლეის მე-5 შეხვედრის შესახებ (ვენტიანი, ლაოსი);

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

 

5. მიმდინარე საკითხები.

მრგვალი მაგიდა საქართველოში სურსათის უვნებლობის სისტემების განვითარების შესახებ

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

საკონფერენციო დარბაზში
2017
წლის  3 ოქტომბერს 16 საათზე გაიმართება

მრგვალი მაგიდა:

თემა: საქართველოში სურსათის უვნებლობის სისტემების

განვითარების შესახებ

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილება.

მომხესნებელი: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი.

მისამართი: თბილისი ი.ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

 E-mail:      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 web-site:    www.gaas.dsl.ge

 

სსმმ აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2017 წლის 27 სექტემბრის სხდომა

საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემია

სამეცნიერო   საბჭოს  2017  წლის  27  სექტემბრის  სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი ,                                                                            დასაწყისი  13  საათზე

 1. ცოცხალი  ორგანიზმების ადაპტირების   ბიო-ქიმიური მექანიზმების შესახებ.

მომხსენებელი:  ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი გურამ ტყემალაძე.

 1. მაღალმთიან რეგიონებში მეძროხეობის ეკოლოგიური პროდუქციის   წარმოების ეკონომიკური
  ასპექტების შესახებ.

მომხსენებელი:   სოფლის მეურნეობის დოქტორი ერნა კალანდია.

 1. მიმდინარე საკითხები.

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 26 სექტემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2017

წლის 26 სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                                 დასაწყისი 12 საათზე

  1.    კოოპერატივების განვითარების პრობლემების შესახებ,

                     მომხსენებელი:    აკადემოკოსი პაატა კოღუაშვილი.

2. მიმდინარე საკითხები.

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 21 სექტემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 
2017 წლის 21 სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                       დასაწყისი 12 საათზე

1.     მრავაწლოვანი კულტურების ჯიშთა გამოცდის სამსახურის აღდგენის შესახებ,

მომხსენებელი:  აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი. 

2.     მიმდინარე საკითხები.

ტყის მუშაკთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი თემატური ღონისძიება

საქართველოს

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო

დარბაზში  2017 წლის  18 სექტემბერს 13 საათზე გაიმართება:

ტყის  მუშაკთა  საერთაშორისო  დღისადმი მიძღვნილი

თემატური  ღონისძიება

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება.

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული, საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემია

                  E-mail:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m

                 web-site:    www.gaas.dsl.ge

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 სექტემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების  2017 წლის

18  სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                                             დასაწყისი   12  საათზე

1.   საქართველოში სატყეო დარგის განვითარების ძირითადი მიმართულებების შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო სააგენტოს უფროსი, ეკონომიკის დოქტორი თორნიკე გვაზავა.

2.   მიმდინარე საკითხები.

პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 სექტემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
პროდუქტების შენახვისა
და გადამუშავების სამეცნიერო
განყოფილების
2017 წლის 18 სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                            დასაწყისი  12  საათზე

1.         ეტიკეტირების თანამედროვე მოთხოვნების შესახებ;

მომხსენებელი:   ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი . ბეგიაშვილი.

2.         ციტრუსებზე და მწარე წითელ წიწაკაზე უნარჩენო და რესურსდამზოგი ტექნოლოგიებით "რედუცენტების კრიზისის" დაძლევის აქტუალური მიმართულებების შესახებ.

მომხსენებელი:  ტექნიკის დოქტორი, პროფესორი . ალხანაშვილი.

3.         მიმდინარე საკითხები.

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 14 სექტემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის  14 სექტემბრის სხდომის

 

დღის წესრიგი      

თბილისი,                                                            დასაწყისი   12 საათზე

1.         ინოვაციური ტექნოლოგიები ფუტკრის პროდუქტების წარმოებისა და გადამუშავების საქმეში.

მომხსენებელისოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი,

პროფესორი გიორგი მაძღარაშვილი.

2.    ფუტკრის დაავადებები საქართველოში - თანამედროვე მდგომარეობა.

მომხსენებელი: ბიოლოგიის დოქტორი ვენერა სტეფანიშვილი.

3.    მიმდინარე საკითხები

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – 2017

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

2017 წლის 25 - 27 ოქტომბერს ატარებს

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე:

 

„მევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში,
ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები“

 

სრულად ლეთ ბმულზე „კონფერენცა 2017“ 

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 28 ივლისის სხდომა

სოფლის  მეუნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის  28 ივლისის   სხდომის

დღის     წესრიგი

 

თბილისი,                                                                 12 საათი

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მე-60 წლისთავისადმი მზადების ღონისძიებათა შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

საქართველოში ცხოველთა სოკოვანი დაავადებების გავრცელების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი.

. თბილისისა და მისი შემოგარენის ტყემცენარეულობის თანამედროვე მდგომარეობა და ოპტიმიზაციის სატყეო-სანეურნეო ღონისძიებები.

მომხსენებელი:  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი გაგოშიძე.

მიმდინარე საკითხები.

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 21 ივლისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების  2017 წლის  21 ივლისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                          დასაწყისი  12  საათზე

1.        “ტყის კოდექსისახალი ვარიანტის განხილვისა და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადების შესახებ.

მომხსენებლები: საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს  სატყეო პოლიტიკის და ბიომრავალფეროვნების დეპარტამენტის უფროსი კარლო ამირგულაშვილი, მეტყევე-ექსპერტი მერაბ დვალი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი მერაბ მაჭავარიანი.

2.        მიმდინარე საკითხები.

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 19 ივლისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის  19 ივლისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                    დასაწყისი   12 საათზე

  1.      ბულგარეთში ჩატარებული საერთაშორისო კონგრესისმანქანები სოფლის მეურნეობაშიშედეგები.
მომხსენებელი: აკადემკოსი  ჯემალ კაციტაძე.

2.        მიმდინარე საკითხები.

მრგვალი მაგიდა

საქართველოს

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
საკონფერენციო დარბაზში 2017 წლის  13 ივლისს  13 საათზე   გაიმართება

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების
სამეცნიერო  განყოფილების მიერ ორგანიზებული

მრგვალი მაგიდა

თემაზე: სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა და ფრინველთა ექსტრუდირებული საკვები  

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი ჯემალ ქიტიაშვილი

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51,  მე-II  სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      web-site:   www.gaas.dsl.ge

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 13 ივლისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების
2017 წლის   13 ივლისის სხდომის

დღის წესრიგი      

თბილისი,                                                                                               დასაწყისი   12 საათზე

1.      საქართველოში ცხოველთა სოკოვანი დაავადებების გავრცელების შესახებ.

      მომხსენებელი: აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი.

2.    მიმდინარე საკითხები.

 1. მრგვალი მაგიდა, 2017 წლის 10 ივლისი
 2. აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 ივნისის სხდომა
 3. სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 28 ივნისის სხდომა
 4. აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 21 ივნისის სხდომა
 5. სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 27 ივნისის სხდომა
 6. აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 23 ივნისის სხდომა
 7. ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 15 ივნისის სხდომა
 8. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 13 ივნისის სხდომა
 9. მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 12 ივნისის სხდომა
 10. ლექცია-სემინარი

გვერდი 1    12-დან

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com