საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმა აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის 24 მაისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                           დასაწყისი 12 საათზე

1.        საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის სტანდარტებისა და სრეტიფიცირების კვლევის სამსახურის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: სტანდარტებისა და სრეტიფიცირების კვლევის სამსახურის უფროსი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი ქეთევან მჭედლიშვილი.

2.        საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ბიოაგროწარმოების სამსახურის   2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: ბიოაგროწარმოების სამსახურის უფროსი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი, გოჩა წერეთელი.

3.        საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მცენარეთა მიროგამრავლებისა (ინ ვიტრო) და უვირუსო სარგავი მასალის კვლევის სამსახურის   2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: მცენარეთა მიროგამრავლებისა (ინ ვიტრო) და უვირუსო სარგავი მასალის კვლევის სამსახურის უფროსი ლალი მოსიაშვილი.

4.        საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების კვლევის სამსახურის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების კვლევის სამსახურის   მთავარი სპეციალისტი ირმა ირემაშვილი.

5.        საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახურის   2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახურის უფროსი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი ზაურ ჩანქსელიანი.

6.        მიმდინარე საკითხები.

სსმმა აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის 23 მაისის სხდომის

დღის წესრიგი  

  

თბილისი                                                     დასაწყისი 12 საათზე

1.       საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მეხილეობის   სამსახურის   2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: მეხილეობის სამსახურის უფროსი ზვიად ბობოქაშვილი

2.      საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მევენახეობის სამსახურის   2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: მევენახეობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ლონდა მამასახლისაშვილი

3.     საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მარცვლოვანი კულტურების კვლევის სამსახურის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: მარცვლოვანი კულტურების კვლევის სამსახურის უფროსი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ცოტნე სამადაშვილი

4.    საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის კვლევის დეპარტამენტის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვის კვლევის დეპარტამენტის უფროსი, ბიოლოგიის დოქტორი ზურაბ ხიდეშელი

5.    საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების კვლევის სამსახურის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების კვლევის სამსახურის უფროსი იოსებ ბასილია

6.     მიმდინარე საკითხები.

სსმმა სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

21 მაისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                           დასაწყისი   12 საათზე

1.    საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის აგროსატყეო კულტურების კვლევის სამსახურის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: აგროსატყეო კულტურების კვლევის სამსახურის   უფროსი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი  ნანა გოგინაშვილი.

 

2.   მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემის სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის 15 მაისის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                 დასაწყისი 12 საათზე

1.     საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ეკონომიკური ანალიზისა და სტრატეგიული კვლევის სამსახურის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: ეკონომიკური ანალიზისა და სტრატეგიული კვლევის სამსახურის უფროსი          
                              გიორგი
ბადრიშვილი.

2. მიმდინარე საკითხები.

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის 11 მაისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                       დასაწყისი   12 საათზე

 

1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების დეპარტამენტის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების დეპარტამენტის უფროსი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი რუსუდან ბარკალაია.

 

2. თუთის აბრეშუმხვევიას გენოფონდის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი ნარგიზ ბარამიძე.

3. მიმდინარე საკითხები.

 

 

 

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

10 მაისის სხდომის

 

 დღისწესრიგი

 

თბილისი,                                                                                       დასაწყისი   12 საათზე

 

1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის აგროსაინჟინრო კვლევის სამსახურის     2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: აგროსაინჟინრო კვლევის სამსახურის უფროსი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი ნუგზარ ებანოიძე.

 

2. სამეცნიერო კონფერენციასამთო მიწათმოქმედების მექანიზაცია, პრობლემები, პერსპექტივებიჩატარების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი შოთა ჭალაგანიძე, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

3. მიმდინარე საკითხები.

განცხადება

 

       2018 წლის  4  მაისს,  14 საათზე   სმმ  აკადემიის    საკონფერენციო   დარბაზში   შედგება  შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული #FR/454/10-144/14  ფუნდამენტური საგრანტო პროექტის  –

ტექნოლოგიური პროცესების ენერგოდანახარჯების გაანგარიშების საფუძველზე რაციონალური სასოფლო–სამეურნეო წარმოებისათვის აუცილებელი ტექნიკის ნომენკლატურისა და რაოდენობის
 განსაზღვრის მეთოდიკის დამუშავება რეგიონში კულტურათა
სახეობებისა და დაკავებული ფართობების მიხედვით“

 განხილვა.

 (დასწრება თავისუფალია).

მისამართი: ი.ჯავახიშვილის ქ. #51, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

საგრანტო  პროექტის  ხელმძღვანელი   აკად. ე.შაფაქიძე

განცხადება

 2018 წლის 30 აპრილს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის #401ბ აუდიტორიაში 12 საათზე შედგება შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული ფუნდამენტური საგრანტო პროექტის –

„თანამედროვე სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის საექსპლუატაციო საიმედოობის გაზრდის რესურსდამზოგი ინოვაციური ტექნოლოგიების თეორიულ-ექსპერიმენტული გამოკვლევა და ოპტიმიზაცია“

        განხილვა.

დასწრება თავისუფალია

საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი   აკად. ჯ.კაციტაძე

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს  სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა აკადემიის

2018 წლის 27 აპრილის პრეზიდიუმის სხდომის

დღის წესრიგი

ქ. თბილისი                                                                                      დასაწყისი 12 საათზე

1.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის შემადგენლობის შესახებ.

             მომხსენებელი: აკადემიის  პრეზიდენტი,   აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

2.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  ვიცე_პრეზიდენტის და აკადემიკოს_მდივნის არჩევნების დებულების შესახებ.

            მომხსენებელი:       აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი,     აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

3.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრების  (აკადემიკოსების), აკადემიის უცხოელი წევრების და საპატიო აკადემიკოსების, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნების არჩევნების ჩატარების დებულების შესახებ.

             მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი,    აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

                                               აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი,    აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

4.         აგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლრბლო ხასიათის ნაშრომისათვის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის პრემიის მინიჭების დებულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

              მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი,    აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,   აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის
                                               უფროსი, 
   აკადემიკოსი   ელგუჯა შაფაქიძე.

5.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილის დამტკიცების შესახებ.

                მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი,     აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.       

6.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს_მდივნების არჩევის შედეგების შესახებ.

          მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი,    აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,  პრეზიდენტის  მოადგილე,

          დოქტორი  ანატოლი გიორგაძე; აკადემიის სამეცნიერო   განყოფილებების სწავლული მდივნები, დოქტორები –

          რევაზ ლოლიშვილი და მარინა ბარვენაშვილი.

 

7.         საქართველ;ოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის რისკის შეფასების სამეცნიერო საბჭოსა და რისკის შეფასების სამსახურის მიერ 2017 წელს გაწეული სამეცნიერო_კვლევითი  მუშაობის შესახებ.

              მომხსენებელი: აკადემიკოსი ზ. ცქიტიშვილი.

8.         საქართველოს პარლამენტის აგრარული კომიტეტის მიერ მომზადებული “სასოფლო_სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესახებ” ორგანული კანონის პროექტის განხილვა.        

             მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველი,   აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

9.         მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის აკადემიური საბჭოს სხდომა

საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

აკადემიური საბჭოს  2018 წლის 30 მარტის სხდომის

  

თბილისი,                                                                                                                            12 საათი

1. აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის" მიერ 2017 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბისმთავარი რედაქტორიაკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; სამეცნიერო ჟურნალ "მოამბის" პასუხისმგებელი მდივანი აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

2.   აკადემიის საინფორმაციო-სარეკლამო  ბიულეტენის "აკადემიის მაცნეს" მიერ 2017 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის საინფორმაციო-სარეკლამო ბიულეტენის  "აკადემიის მაცნეს" რედაქტორი, აკადემიის ვიცე პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძეგაზეთ "მაცნეს" რედაქტორის მოადგილე, აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე;

3. აკადემიის მიერ 2017 წელს გამოცემული რეკომენდაციების, აგროწესების, ინსტრუქციების, ბუკლეტების, ბროშურების და სხვა ბეჭდვითი და ელექტრონული სამეცნიერო-საინფორმაციო გამოცემების მდგომარეობისა და სამომავლო პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებლებიაკადემიის ვიცე პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

5. მიმდინარესაკითხები

განცხადება

           თანახმად საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოის დადგენილებისა (ოქმი #4, 28 თებერვალი, 2018 წელი) აკადემიის პრეზიდენტის არჩევნების  ჩასატარებლად  აკადემიის  წესდების  VII თავის  29- პუნქტის  შესაბამისად აკადემიის პრეზიდენტობის  კანდიდატთა წამოყენების ვადა განისაზღვრა  2018  წლის   28 თებერვლიდან 2018 წლის 12 მარტის 16:30 საათამდე.

            პრეზიდენტის არჩევნების საკონკურსო კომისიაში წარმოდგენილია აკადემიის აკადემიური საბჭოს (ოქმი #5, 28 თებერვალი, 2018 წელი) წარდგინება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის თანამდებობაზე აკადემიკოს გურამ ალექსიძის არჩევის შესახებ.

            აკადემიკოს გურამ ალექსიძის პრეზიდენტად არჩევის შესახებ წარდგინებები აგრეთვე გააკეთეს:

-           მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილებამ (ოქმი #4, 05 მარტი, 2018 წელი);

-           აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებამ (ოქმი #4, 06 მარტი, 2018 წელი);

-           აგრონომიულმა სამეცნიერო განყოფილებამ (ოქმი #3, 06 მარტი, 2018 წელი).

                                                 

    1 Aleksize 1         აკადემიკოსი ალექსიძე გურამ ნიკოლოზის-ძე

             

             დაბადების თარიღი -30.07.19.39;

სპეციალობა დიპლომის მიხედვით - სწავლული აგრონომი ,    საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი;

სამეცნიერო ხარისხი _ ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;

სამეცნიერო წოდება _ პროფესორი,  სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 14.07.1992;

მეცნიერული  შრომების რაოდენობა _ 216, მათ შორის 12 წიგნი, 2 მონოგრაფია, 16 ბროშურა;

სახელმწიფო ჯილდო(ები), დამსახურების წოდებები და .. - “შრომის წარჩინებულიმედალი (1982 .); “ღირსებისორდენი (1999 .); ორივერცხლის დიდი მედალი” (2005, 2008 წწ.) დაჯილდოებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების “CGIAR” დაICARDAმიერ; . ვავილოვის სახელობის მედალი (2013 .); აგრარულ დარგში წლის საუკეთესო მეცნიერი (2015).

            აკად. . ალექსიძე არის ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის კვლევითი ორგანიზაციების ასოციაცია ICARDA-ის თავმჯდომარე  და სასოფლო - სამეურნეო კვლევის საერთაშორისო კონსორციუმის (აშშ) CGIAR-ის ფონდის საბჭოს წევრი.

          ბინის მისამართი, ტელეფონი _ . თბილისი, ფანასკერტელი_ციციშვილის .#6, . 143;

. 2 36 00 16 (ბინა); 2 94 02 14 (სამ), 593 20 07 93

          მოღვაწეობის მიმართულება - მცენარეთა დაცვა.

.

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

6 მარტის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                 დასაწყისი   12 საათზე

1.  აკადემიის აგროსაინჟინრო მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2018 წლის ამოცანების შესახებ.

         მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ირაკლი  ყრუაშვილი.

2.     აკადემიკოს არჩილ ვაშაკიძის ინფორმაცია 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.     აკადემიკოს ჯემალ კაციტაძის ინფორმაცია 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

4.    საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატურის წარდგენის შესახებ.
          მომხსენებელი: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე.

5.     მიმდინარე საკითხები.

 

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის   6 მარტის   სხდომის

დღის წესრიგი     

თბილისი,                                                                                                                 დასაწყისი  12 საათზე

1.         აკადემიკოს ზაურ ჩანქსელიანის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.   ინფორმაცია / თემის _ ,,საქართველოს ნიადაგური საფარის და მასში ორგანული ნახშირბადის  შემცველობის შესწავლა  (2კმx2კმ) გამოკვლევის ბადით” (გრანტის  ფარგლებში მონაწილეობს  NASA) მიმდინარეობის შესახებ.

        მომხსენებელი:    აკადემიკოსი ზაურ ჩანქსელიანი .

3. აკადემიკოს ვალერიან ცანავას ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

4. აზოტის იზოტოპის - 15N-ის გამოყენებით სასუქის აზოტის ნიადაგის ორგანულ ნივთიერებაში ჩართვის ინტენსიობის და მდგრადობის შესწავლის შედეგების შესახებ.

5. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატურის წარდგენის შესახებ.

       მომხსენებელი:    აკადემიკოს-მდივანი გოგოლა მარგველაშვილი.

6. მიმდინარე საკითხები.  

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო
განყოფილების 2018 წლის  5 მარტის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                         დასაწყისი   12 საათზე

1. აკადემიკოს გურამ ტყემალაძის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2. საქართველოში შემოყვანილი მეკვერცხული კროსის პროდუქტიულობის მაჩვენებლები.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი თენგიზ ფირცხალაიშვილი

3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატურის წარდგენის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი

4. მიმდინარე საკითხები.

გვერდი 1    15-დან

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com