საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემია

ინტერნეტ სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

განცხადება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილება „ვეტერინარიის მსოფლიო დღესთან“ დაკავშირებით ატარებს ინტერნეტ სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას თემაზე: „საქართველოს ვეტერინარიის პერსპექტივები კორონავირუსის პანდემიის და მის შემდგომ პერიოდში“.

კონფერენციის ჩატარების თარიღი - 08 მაისი, 2020 წელი.

 

კონფერენციის მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ მოხსენების თეზისები სსმმ აკადემიის მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილებაში არაუგვიანეს 2020 წლის 07 მაისისა განყოფილების სწავლულ მდივანთან (დოქტ. მარინე ბარვენაშვილი, ელექტრონული მისამართი: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტში რედაქტირების შემდეგ სტატიის ელექტრონული ვერსია დაიშვება სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ელექტრონულ სამეცნიერო შრომებში დასაბეჭდად.

კონფერენციის შრომათა კრებულის ელექტრონული ვერსია დაეგზავნება სტატიის ავტორს/ავტორებს კონფერენციის ჩატარებიდან არა უგვიანეს 10 დღისა. კონფერნციაში მონაწილე სტატიის ავტორი/ავტორები აგრეთვე მიიღებენ სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაში მონაწილეობის ელექტრონულ სერთიფიკატებს.

(სტატიის ელექტრონული ვერსიის წარმოდგენის წესი იხილეთ ბმულზე).

 

StopCov 19

განცხადება

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიამ StopCov 19- ფონდში 7200 (შვიდიათას ორასი) ლარი გადარიცხა.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია უსურვებს თავის თანამშრომელებს, მთელ საქართველოს და მსოფლიოს ჯანმრთელობას და ამ ვერაგი   პანდემიის დამარცხებას.  

                                      


განცხადება სემინარის ჩატარების შესახებ

2020 წლის 04 მაისს ჩატარდება სემინარი თემაზე:

„სატყეო კვლევის პოტენციალი საქართველოში და პერსპექტივები“

Online workshop: „Forest research potential in Georgia and perspectives“

04 May, 2020

სემინარის ორგანიზატორები:

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

(სემინარის დღის წესრიგი იხილეთ ბმულზე)

 

(სემინარი ჩატარდება დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში)

სსმმ აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2020 წლის 27 აპრილის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2020 წლის 27 აპრილის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                            დასაწყისი 13 საათზე

 

(სხდომა ჩატარდება დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში)

 

1.მებოცვრეობის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში.

     მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს - მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი.

 

2. მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 23 აპრილის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 23 აპრილის
სხდომის დღის წესრიგი

თბილისი                                     დასაწყისი 12 საათზე

(სხდომა ჩატარდება დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში)

 

1. აკადემიკოს ალექსანდრე დიდებულიძის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო, პედაგოგიური და საზოგადოებრივი საქმიანობის შესახებ;

2. აკადემიკოს ჯემალ კაციტაძის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო, პედაგოგიური და საზოგადოებრივი საქმიანობის შესახე;

3. აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო, პედაგოგიური და საზოგადოებრივი საქმიანობის შესახებ;

                                      

4. მიმდინარე საკითხები.


სსმმა სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 22 აპრილის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის

22 აპრილის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                დასაწყისი 12 საათზე


(სხდომა ჩატარდება დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში)

1. საქართველოში მინდორსაცავი ტყის ზოლების გაშენების შესახებ.

მომხსენებლები: სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლაშა დოლიძე; სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის მოადგილე, აკადემიკოსი გიორგი გაგოშიძე;

2. მიმდინარე საკითხები.

სსმმა მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 21 აპრილის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების

2020 წლის 21 აპრილის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                   დასაწყისი 12 საათზე

 

(სხდომა ჩატარდება დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში).

 

1.   ხელოვნურად გამოზრდილი გარეული ფრინველის ინტდროდუქციის საკითხებისათვის.

მომხსენებელი: სსმმ აკადემიის სტიპენდიატი,სოფლის მეურნეობის დოქტორი ანატოლი გიორგაძე;

2 .   სტრესული სიტუაციებიდან გამოსვლის საუკეთესო საშუალების „ორნიტოთერაპიის“ შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი;

3. რეკომენდაციის „თუთის ძლიერმოზარდი, უხვმსხმოიარე შერჩეული ჯიშების(ჰიბრიდების) წყლის მიერ ეროზირებულ ფერდობებზე გაშენება, ნაყოფის საკონსერვო (ოჯახური) წარმოებაში გამოყენება, მიზანშეწონილობა და ეკონომიკური ეფექტიანობა“ (ავტორების გ. ნიკოლეიშვილი, ე. შაფაქიძე, ს. ბერიძე) განხილვა.

მომხსენებელი: რეკომენდაციის რედაქტორი აკად. ჯ. გუგუშვილი.

4 .     მიმდინარე საკითხები.

განცხადება

UEAA

 

Prezident UEAAსაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ღრმა მწუხარებით იუწყება, რომ 2020 წლის 19 მარტს კორონავირუსის ინფექციის შედეგად იტალიაში გარდაიცვალა ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის პრეზიდენტი, იტალიის გეორგოფილის აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, მოდენას და რეჯიო ემილიას უნივერსიტეტის პროფესორი ანტონიო მიშელე სტანსა.

პროფ. ანტონიო მიშელე სტანცა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დიდი მეგობარი იყო. იგი აქტიურად მონაწილეობდა 2019 წლის ოქტომბერში აკადემიაში ჩატარებულ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მუშაობაში თემაზე: „ხორბალი ევროპის ქვეყნებში და საქართველო, როგორც ხორბლის წარმოშობის ერთ-ერთი კერა“. მისი უშუალო ინიაციტივით 2020 წლის სექტემბერში დაგეგმილი იყო საქართველოში, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში, ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის გენერალური ასამბლეის სხდომისა და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია ევროპაში და პერსპექტივები“ ჩატარება.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი სამძიმარს უცხადებს განსვენებულის - პროფ. ანტონი მიშელე სტანცას ოჯახსა და

ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის მთელ შემადგენლობას.

პრეზიდიუმის 2020 წლის 28 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმის  2020 წლის   28 თებერვლის   სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი                                                       დასაწყისი 12  საათზე

 

1. აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის ანგარიში 2019 წელს გაწეული მუშაობისა და 2020 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე აკადემიკოსი ნაპოლეონ ქარქაშაძე.

 აკადემიკოსი

2. ინფორმაცია ევროპის სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და ბუნებათსარგებლობის აკადემიების კავშირის ასამბლეისა და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია და ტექნოლოგიები ევროპის ქვეყნებში და პერსპექტივები“  მოსამზადებელი სამუშაოების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; ვიცე-პრეზიდენტი   აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე, აკადემიკოს-მდივანი; აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

3. მიმდინარე საკითხები.

 

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 27 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის  სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის

27 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                           დასაწყისი 12 საათზე

 

1. აკადემიკოს  გივი ჯაფარიძის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

2. აკადემიკოს  გიორგი გაგოშიძის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. მიმდინარე საკითხები.

 

აგრარული ინოვაციების კომისიის 2020 წლის 26 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემი

აგრარული ინოვაციების კომისიის  2020 წლის 26 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                     დასაწყისი 16 საათზე

1.     ელექტრომაგნიტური ვიბრაციული ტექნიკა სოფლის მეურნეობისათვის.

მომხსენებელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი გელა ჯავახიშვილი.

 

2.    მიმდინარე საკითხები.

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 26 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის

26 თებერვლის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                           12 საათი

1. აკადემიკოს ზაურ ჩანქსელიანის ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2. აკადემიკოს ვალერიან ცანავას ანგარიში 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3. მიმდინრე საკითხები:

         3.1.   სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორის იოსებ სარჯველაძის განცხადების შესახებ.

 

 

    განცხადებები

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2020 წლის 21 თებერვლის საერთო კრების

დღის წესრიგი            

თბილისი                                                                 დასაწყისი 13 საათზე

1.  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის აგრარული მეცნიერების ამოცანების შესახებ.

მომხსენებლები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე;

აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

 

2.  აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

 

3.  აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი:აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი.

 

4.  აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი:აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე.

 

5.  აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი:აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი.

 

6.  აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი:აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი.

 

7.  აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2020 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი:აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

 

8.  მიმდინარე საკითხები.

 

 

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 19 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 
2020 წლის 19 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                           დასაწყისი 12 საათზე

 

1.   აკადემიკოს თენგიზ  ყურაშვილის ანგარიში 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო მუშობის შესახებ.

2.  აკადემიკოს გურამ ტყემალაძის ანგარიში 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო მუშობის შესახებ.

3.   მიმდინარე საკითხები.

  1. სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 18 თებერვლის სხდომა
  2. აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 17 თებერვლის სხდომა
  3. სამეცნიერო საბჭოს 2020 წლის 14 თებერვლის სხდომა
  4. ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 12 თებერვლის სხდომა
  5. სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გაფართოებული სხდომა
  6. აგრარული ინოვაციების კომისიის 2020 წლის 29 იანვრის სხდომა
  7. სსმმა პრეზიდიუმის 2020 წლის 29 იანვრის სხდომა
  8. ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 28 იანვრის სხდომა
  9. სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 27 იანვრის სხდომა
  10. აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2020 წლის 24 იანვრის სხდომა

გვერდი 1    24-დან

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com