საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

განცხადება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

16  ოქტომბერი  1500 სთსაკონფერენციო დარბაზი:

მრგვალი მაგიდა

სურსათთან დაკავშირებული რისკების შეფასების საკითხებზე

 

შესავალი სიტყვა - აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი

აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

 

სტუმრები: ბერლინის ფედერალური ინსტიტუტის  უმაღლესი მენეჯმენტის წარმომადგენლები -  ბატონი ანდრეას ჰენსელი - ინსტიტუტის პრეზიდენტი  და ბატონი მაგნუს ეგერი -ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტი.

მისამართი: თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-2 სართული, 

                       საკონფერენციო დარბაზი

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

29 ოქტომბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                           დასაწყისი   12 საათზე

1.         საქართველოში სატყეო პროფესიული და უმაღლესი განათლებისა და მათი განვითარების პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებლები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე,
სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი, სტუ- პროფესორი გიორგი გაგოშიძე.

2,   მიმდინარე საკითხები.

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

22 ოქტომბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                             დასაწყისი   12 საათზე

1.         საქართველოში საასოფლო-სამეურნეო მანქანების რემონტისა და წარმოების პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ზაზა მახარობლიძე.

2.         კალაპოტისა და ნაკადის ურთიერთქმედების თავისებურებების შესახებ.

მომხსენებელი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი დავით გუბელაძე.

 

3.         მიმდინარე საკითხები.

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
2018 წლის  17 ოქტომბრის
 სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                     დასაწყისი   12 საათზე

1.         ეკოლოგიაზე მეცხოველეობის საწარმოების ფუნქციონირების გავლენის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი, ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მაია კერესელიძე.

2.         ბიომეურნეობისა და აგროტურიზმის განვითარების გათვალისწინებით საფუტკრე მეურნეობის განლაგების დაგეგმვის შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი მაია ფეიქრიშვილი.

3.   მიმდინარე საკითხები.

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის 11 ოქტომბრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                           დასაწყისი 12 საათზე

1.      აგრარული სექტორის მართვის სრულყოფის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი რევაზ ასათიანი.

2. მიმდინარე საკითხები.

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის 10 ოქტომბრის

სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                დასაწყისი   13 საათზე

 1. 1.აკადემიკოს რეზო ჯაბნიძის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

 1. 2.იაპონიიდან ინტროდუცირებული მანდარინის ჯიშების აგროეკოლოგიური და აგროტექნოლოგიური თავისებურებების, პროდუქტიულობისა და / ნიშან-თვისებების შესწავლის შედეგების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი რეზო ჯაბნიძე

 1. 3.მიმდინარე საკითხები

მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2018

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში 2018 წლის 27 სექტემბერს 12 საათზე, ქ. თბილისის 31-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეთათვის გაიმართება საჯარო ლექცია თემებზე:

 

       1.    „ფრინველი და ფიზიკა“

        მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი

 

2.   „საქართველოს გარემოს დაბინძურება“

       მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი

 

     ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

 

   მისამართი: თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-2 სართული, 

   საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

   E-mail:      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m

   web-site:   www.gaas.dsl.ge

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2018 წლის 28 სექტემბრის პრეზიდიუმის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი                                        12 საათი

1.სუბტროპიკულ მემცენარეობაში ორგანული წარმოების პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ვალერიან ცანავა.

 

2.ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და აგრობიომრავალფეროვნების საკოორდინაციო ცენტრში სამხრეთ კორეის რესპუბლიკის მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის და კორეის უნივერსიტეტის მეცნიერების ვიზიტისა და ერთობლივი ექსპედიციის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

 

 

3.ინფორმაცია ევროპის ექსპერტთა საკონსულტაციო თათბირის შესახებ (პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა).

მომხსენებელი: პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

 

4.ინფორმაცია ნუტრიციოლოგიაში საერთშორისო სიმპოზიუმის შესახებ (თბილისი, 12-13 სექტემბერი).

მომხსენებელი: სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი.

 

5.ინფორმაცია 17-21 სექტემბერს თბილისში გამართულ ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპული რეგიონული კომისიის რიგით 28-ე კონფერენციის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი.

 

6.ინფორმაცია "მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2018"–ის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

 

7.მიმდინარე საკითხები.

სსმმ აკადემის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის 26 სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                    დასაწყისი   12 საათზე

1.        ქართული ვაზის გენოფონდის კვლევა, მოძიება, დაცვა და მიმდინარე კვლევების მდგომარეობა და შედეგები.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი, პროფესორი ლევან უჯმაჯურიძე.

2.        მიმდინარე საკითხები.

მრგვალი მაგიდა: ” წიაღისეული ტორფიდან საკვები საფუარის წარმოების ტექნოლოგია”

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
საკონფერენციო დარბაზში
2018
წლის 21 სექტემბერს 13 საათზე გაიმართება

მრგვალი მაგიდა:

თემა: საქართველოს წიაღისეული ტორფიდან საკვები საფუარის წარმოების ტექნოლოგია.

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილება

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი ჯემალ ქიტიაშვილი .

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

 E-mail:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m

 web-site:  www.gaas.dsl.ge 

სსმმ აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
მეცხოველეობის  და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
 2018
წლის  21 სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                         დასაწყისი   12 საათზე

1.  მერძეულ პროდუქტიულობაზე სარძევე ჯირკვლების დაავადებების გავლენისა და მათი მკურნალობის შესახებ.

მომხსენებელი: ვეტერინარიის დოქტორი  გიორგი ბუცხრიკიძე.

         2.  მიმდინარე საკითხები.

მრგვალი მაგიდა - თემა: რატომ ტოვებს ქართველი გლეხი მიწას

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში
2018 წლის 19 სექტემბერს 13 საათზე გაიმართება

მრგვალი მაგიდა

თემა: რატომ ტოვებს ქართველი გლეხი მიწას

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილება.

მომხსნებელი: აკადემიკოსი თამაზ კუნჭულია.

 

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.

E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m

web-site:   www.gaas.dsl.ge

ტყის მუშაკთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი მრგვალი მაგიდა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
საკონფერენციო დარბაზში 2018 წლის 18 სექტემბერს 12 საათზე გაიმართება

ტყის მუშაკთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი

მრგვალი მაგიდა

ორგანიზატორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება.

მისამართი: თბილისი ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m

web-site-  www.gaas.dsl.ge

სსმმ აკადემიის სმ ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემია 

სოფლის  მეურნეობის  ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2018  წლის  19  სექტემბრის   სხდომის

დღის     წესრიგი:

თბილისი                                                    დასაწყისი  12  საათზე

 

1.     მიწის   მმართველობის   შესახებ.

           მომხსენებელი:   აკადემიკოსი  პაატა  კოღუაშვილი.

2.     მიმდინარე   საკითხები.

 

განცხადება

საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა    აკადემია

 

მიმდინარე წლის 12-13 სექტემბერს  ტარდება სიმპოზიუმი „ნუტრიციოლოგიისა და ჯანმრთელობის ურთიერთკავშირი - თანამედროვე ტენდენციები“. კონგრესის პირველ დღეს მასპინძლობს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ხოლო მეორე დღის - 13 სექტემბრის აქტივობებს -  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, დასაწყისი 1000 საათზე.

მისამართი: ი. ჯავახიშვილის #51. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზი.

 1. მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2018
 2. სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გაფართოებული სხდომა
 3. სსმმ აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
 4. სსმმ აკადემის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
 5. სსმმ აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
 6. სსმმ აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა
 7. სსმმ აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
 8. შეხვედრა ეროვნულ კოორდინატორებთან
 9. სსმმ აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა
 10. სსმმ აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

გვერდი 1    17-დან

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com