საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების  16 აპრილის  სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                     12 საათი

1. გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ;

2. საქართველოს ტყის კანონმდებლობის შესახებ;

      მომხსენებელი: აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

3. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com