საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
 2019 წლის  18 აპრილის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                დასაწყისი  12 საათზე

1.         წ/კ  გიორგი ნიკოლეიშვილის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.    სანაშენე მუშაობის აღდგენის პრობლემებისა და პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი:  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი  გიული გოგოლი.

3.    პარკოსანი კულტურებიდან ნივთიერება ლეციტინის წარმოების შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ჯემალ ქიტიაშვილი.

4.            მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com