საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 19 აპრილის სხდომის

დღის      წესრიგი       

თბილისი                                                      12 საათი

1.         აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის თამაზ თურმანიძის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.         აკადემიკოს ვაჟა კვალიაშვილის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.         აკადემიკოს იუზა ვასაძის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

4.         სელექციონერის  მიერ დანახული  საბაზრო გარემოში მეციტრუსეობის ფუნქციონირების პრობლემები;
მომხსენებლები: მეცნიერებათა დოქტორი ზურაბ ბუკია.

5.         მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com