საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სატყეო საქმის და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებების 2019 წლის  24 აპრილის
გაერთიანებული საერთო კრების

დღის  წესრიგი

თბილისი                                                                               დასაწყისი  12 საათზე

1.         საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორის თემურ კანდელაკის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

2.         საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორის გიორგი გაგოშიძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

3.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) ასარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის ან დაშვების მიცემის შესახებ (ფარული კენჭისყრა).

4.         მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com