საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2019 წლის 25 აპრილის პრეზიდიუმის სხდომის

დ ღ  ი ს   წ ე ს რ ი გი

ქ. თბილისი                                                                                               დასაწყისი 12 საათზე

1      ინფორმაცია     BACSA -ს  მე-9 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის  (ბათუმი, აჭარა, აპრილი 2019 წელი) შედეგების  შესახებ.

                 მომხსენებელი:
                      
 აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

                                       

2      ინფორმაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტის 2018 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობისა და 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

               მომხსენებელი:

                       საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  აგრარული მეცნიერებების
                       და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანი,

                       დოქტორი გიგა ქვარცხავა.

 

3      აკადემიის მიერ საერთაშორისო და ადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზაციებთან გაფორმებული მემორანდუმების შესრულების
მიმდინარეობის შესახებ
.      
           
მომხსენებელი:
                            
 აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი,  აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

 

4       კადემიის მუდმივმოქმედი გამოფენის ორგანიზაციის სრულყოფის ღონისძიებების შესახებ.

                     მომხსენებლები:

                                      აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი,   აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;       

                          აკადემიის  აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე;
                           
აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე,   დოქტორი ანატოლი გიორგაძე

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com