საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

განცხადება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
სამეცნიერო განყოფილებების საერთო კრებების ჩატარების განრიგი
აკადემიის სტიპენდიანტობის კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე
რეკომენდაციის ან დაშვების მიცემის შესახებ:

 

1. ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების საერთო კრების სხდომა - 7 მაისი   12 საათი

( 1 ვაკანსია)

2. მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის და აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული  საერთო კრების სხდომა - 8 მაისი  12 საათი

( 1 ვაკანსია)

3. აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების  საერთო კრების სხდომა -  8 მაისი  13 საათი

( 1 ვაკანსია)

4. სატყეო საქმისა და აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული  საერთო კრების სხდომა - 10 მაისი, 12 საათი

( 1 ვაკანსია)

5.  აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების  საერთო კრების სხდომა - 10 მაისი  13 საათი

( 1 ვაკანსია)

6. სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიისა და აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული საერთო კრების სხდომა - 14 მაისი  12 საათი;

            ( 2 ვაკანსია - მათ შორის: 1 ვაკანსია - სურსათის უვნებლობა და 1 ვაკანსია - სასურსათო ტექნოლოგია)

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com