საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 7 მაისის
საერთო კრების

     დღის   წესრიგი       

თბილისი                                                        12 საათი

1.      ინფორმაცია აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილებაში გამოცხადებულ აკადემიის სტიპენდიანტების ვაკანტურ ადგილზე კონკურსანტების  მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-სასკონკურსო კომისიის წევრი აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

2.         ეკონომიკის აკადემიური დოქტორის ნატო ჯაბნიძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

3.         აგრარული ეკონომიკის აკადემიური დოქტორის ფატიმა მამარდაშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

4.         ეკონომიკის აკადემიური დოქტორის ბადრი რამიშვილის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

5.   ფარული კენჭისყრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიანტების ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე რეკომენდაციის  მიცემის ან დაშვების შესახებ.

6.      მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com