საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის და აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული საერთო კრება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
  მეცხოველეობის და ვეტერინარიის და აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილებების
2019 წლის  8 მაისის გაერთიანებული  საერთო კრების 

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                         დასაწყისი  12 საათზე

 

1.  ინფორმაცია აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილებაში გამოცხადებულ აკადემიის სტიპენდიანტის ვაკანტურ ადგილზე კონკურსანტის  მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: საექსპერტო-სასკონკურსო კომისიის წევრი აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი.

 

2.  სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორის ანატოლი გიორგაძის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

 

3.  ფარული კენჭისყრა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ სტიპენდიანტების ასარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისათვის აკადემიის საერთო კრებაზე  რეკომენდაციის მიცემის ან დაშვების შესახებ.

 

 4.    მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com