საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის 24 მაისის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს
 
სოფლის  მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის
 24 მაისის პრეზიდიუმის სხდომის

დ ღ ი ს    წ ე ს რ ი გ ი

თბილისი                                                                                               12 საათი

1_    ინფორმაცია ქუთაისის აკ. წერეთლის უნივერსიტეტის მიერ 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგებისა და 2019 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

         მომხსენებელი:  ქუთაისის აკ. წერეთლის უნივერსიტეტის  რექტორი,  აკადემიკოსი  როლანდ კოპალიანი.

 

2_   შაქრის  შემცვლელი სტევიის  კულტურის სამრეწველო  წარმოების  ხელშეწყობისათვის შემუშავებული  რეკომენდაციების  შესახებ.

               მომხსენებლები: აკადემიკოსი  თემურ რევიშვილი; აკადემიკოსი ვალერიან ცანავა.

 

3_   საქართველოს  სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემიის  საერთო კრების  მოწვევის შესახებ.

          მომხსენებელი: აკადემიის  პრეზიდენტი,  აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com