საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 18 ივნისის

სხდომის

დღის     წესრიგი

        

თბილისი                                                                                                                   12 საათი

1. გიორგი ნიკოლეიშვილის ინფორმაცია 2018 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2. ახალი ხედვები მევენახეობა-მეღვინეობის სოფლის მეურნეობის საწარმოო სპეციალიზაციის ზონებში გაადგილებასთან დაკავშირებით.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი თამაზ კუნჭულია.

3. მიმდინარე საკითხები.

 

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com