საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 26 ივნისის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                                                           12 საათი

1.  ქარსაფარი ზოლების მდგომარეობისა და სასოფლო–სამეურნეო სავარგულებზე მათი აღდგენის პერსპექტივების შესახებ.

                       მომხსენებელი: აკადემიკოსი   გიორგი   გაგოშიძე.

2. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com