საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სურსათის უვნებლობისა და სსმმ აკადემიის სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის 27 ივნისის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                                   12 საათი

1.    სხვადასხვა საფუარის გავლენა ღვინის ხარისხზე.

                        მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მარიამ ხოსიტაშვილი.

2.     მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com