საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო
განყოფილების 2019 წლის 12 ივლისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                      დასაწყისი 14 საათზე

1. In silico მეთოდების გამოყენებით ზომიერი ფაგების მიერ ინდუცირებული blaCTX-M, mel, and tetM ლოკუსების ფაგური ტრანსდუქციის როლის შესწავლა ანტიბიოტიკო რეზისტენტულობის აღმოცენებაში ბატქერიებში შიდასახეობრივ და სახეობათაშორისო დონეზე.

მომხსენებელი: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის რისკის შეფასების სფეროში მეცნიერ კონსულტანტი ეკატერინე გაბაშვილი.

2. მიმდინარე საკითხები.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com