საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 17 ივლისის სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                            დასაწყისი   12 საათზე

1. ინფორმაცია პროექტისერთიანი ჯანმრთელობისგეგმების, ამოცანების და პერსპექტივების შესახებ.

           მომხსენებელი: ვეტერინარ ექიმთა ასოციაციის პრეზიდენტი ლალი ვაშაკიძე.

2. მიმდინარე   საკითხები.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com