საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 22 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

 აგრონომიის  სამეცნიერო განყოფილების
2019 წლის 22 ოქტომბრის სხდომის

               დღის   წესრიგი              

თბილისი                                                            დასაწყისი 12 საათზე

1. საქართველოში ვაზის სარგავი მასალით უზრუნველყოფის მდგომარეობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი

2. ქართული ვაზის გენოფონდის კვლევისა და დაცვის მდგომარეობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი.

3. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com