საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმა მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 21 ნოემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო  განყოფილების

2019 წლის 21 ნოემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                             დასაწყისი 12 საათზე

1. ეპიზოოტიური მდგომარეობა საქართველოში.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი

2. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com