საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 23 დეკემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის

სამეცნიერო განყოფილების 2019 წლის 23 დეკემბრის სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                                                12 საათი

1. ინფორმაცია სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2019 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობისა და 2020 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი, სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

2. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, ქიმიის დოქტორის დარეჯან დუღაშვილის მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, ტექნიკის დოქტორის ეკატერინა კაციტაძის მიერ 2019 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

4. მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com