საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 19 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი

2016 წლის 19 ივლისი

დასაწყისი 12 საათზე

1. მეცხოველეობის სანაშენე საქმის მდგომარეობა მსოფლიოში და საქართველოში მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი გიული გოგოლი;

2. ზამთრის საძოვრების გამოყენება და მისი გაუმჯობესების ღონისძიებების შესახებ მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი იოსებ სარჯველაძე;

3. გენმოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და პროდუქტების მავნებლობის შესახებ მომხსენებელი: აკადემიკოსი გურამ ტყემალაძე;

4. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com