საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სამეცნიერო საბჭოს 25 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი

2016 წლის 25 ივლისი

13:00 საათი

1. ვაზი და ხეხილოვან მცენარეთა სელექციის მდგომარეობა.  მომხსენებელი: აკადემიკოსი ვაჟა კვალიაშვილი;

2. ერთწლოვანი კულტურების მართვა.  მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი ნატო კაკაბაძე;

3. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com