საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2016 წლის სექტემბრის თვის ღონისძიებების ნუსხა:

      12 სექტემბერი 12 საათი - აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:

1. ქვეყანაში ფილოქსერაგამძლე საძირეთა სადედეების არსებული მდგომარეობისა და განვითარების ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნოდარჩხარტიშვილი
2. მარცვლეული კულტურების მოვლა-მოყვანის თანამედროვე მდგომარეობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიისწევრ-კორესპონდენტი ოთარ ლიპარტელიანი

3. მიმდინარე საკითხები


13 სექტემბერი 12 საათი – მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა დასაკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:

1. საქართველოს მეფუტკრეობის პრობლემებისა და პერსპექტივებისშესახებ.

მომხსენებელი: ბიოლოგიის დოქტორი ბორის წითლიძე
2. სელექციის მნიშვნელობა ღორის ხორცის წარმოების გაუმჯობესების საქმეში.
მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი გიორგი ბოჭორიშვილი

3. მეცხოველეობის დარგში ვეტერინარული მომსახურეობის არსებული მდგომარეობა და მისი შემდგომი გაუმჯობესების ღონისძიებები.

მომხსენებელი: ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი მაია კერესელიძე

4. მიმდინარესაკითხები


14 სექტემბერი 13საათი- საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს სხდომა
1. ხილ-ბოსტნეულისკონსერვირებისა და ხილის წვენების წარმოება ოჯახურ პირობებში.
მომხსენებელი: თეთრიწყაროს ექსპერიმენტული საკონსერვო ქარხნის დირექტორი ნელი სპანდერაშვილი

2. ძაღლის ჯიშის, ასაკის, ფიზიოლოგიური მდგომარეობის და დატვირთვის გავლენა კვების ნორმებზე.
მომხსენებელი: ასოცირებული პროფესორი ნაირა მამუკელაშვილი

3. მიმდინარე საკითხები.


14 სექტემბერი12 საათი – აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარება გლობალიზაციის პირობებში.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე


2. მიმდინარე საკითხები

სექტემბერი 12 საათი მრგვალი მაგიდა (ანასეული) -მეჩაიეობის დარგის განვითარების პროგრამის განხორციელების შესახებ.

შემსრულებელი: აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილება (აკად. ვ. ცანავა )


15 სექტემბერი 12საათი –სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:
1. საქართველოში ველურად მზარდი ღვიის ტექნოქიმიური დახასიათება.

მომხსენებელი: ასოცირებული პროფესორი ლუიზა ქაჯაია, კვების მრეწველობის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

2. დაფნისა და ევკალიპტის ნედლეულიდან ბიოაქტიური ექსტრაქტების მიღების ტექნოლოგია
მომხსენებელი: ასოცირებული პროფესორი ლია კოტორაშვილი, კვების მრეწველობის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი
3. მიმდინარესაკითხები.


15 სექტემბერი13 საათი - სემინარი - კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის ნარჩენები და მათი უტილიზაცია.

შემსრულებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სოფლის მეურნეობის პრდუქტების შენახვისა და გადამუშავების განყოფილება (მომხსენებელი აკდემიკოსი ნუგზარ ბაღათურია)

16სექტემბერი16საათი–მრგვალიმაგიდა – საქართველოში სურსათის უვნებლობის სისტემების განვითარების შესახებ.

შემსრულებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილება (მომხსენებელი აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი).


16 სექტემბერი 12 საათი – კონფერენცია გრანტის ფარგლებში “კლიმატის ცვლილების გავლენა ვაზის განვითაებასა და მოსავალზე საქართველოში”.

17-25 სექტემბერი – მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალი 2016
გახსნა 17 სექტემბერს – Eხპო Gეორგია – წერეთლის ქ. #111 მე-5 პავილიონი მეცნიერებისა და ინოვაციების გამოფენა –საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ექსპოზიცია.

21 სექტემბერი კონფერენცია – “საქართველოს ფიტოგენეტიკური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები”
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის საკონფერენციო დარბაზი გურამიშვილის ქუჩა #17

21სექტემბერი 12 საათი _ ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:
1. საქართველოს სასოფლო ტერიტორიების ტევადობა (რამდენი ადამიანი შეიძლება ცხოვრობდეს და საქმიანობდეს სოფლად)

მომხსენებელი:აკადემიკოსი პაატა კოღუაშვილი

2. მიმდინარე საკითხები.

23 სექტემბერი 12 საათი _ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს სხდომა
1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის” მოსამზადებელი ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებლები:საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადრმიკოსი გურამ ალექსიძე;
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადრმიკოსი გივი ჯაფარიძე;
აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე;
აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორიAანატოლი გიორგაძე.

2. მიმდინარე საკითხები

28-30° სექტემბერი – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის”.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com