საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2016 წლის ოქტომბრის თვის ღონისძიებების ნუსხა:

19 ოქტომბერი 12 საათი – მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:

1. ჯავახეთის წყალმცურავ-სამონადირეო ფრინველების მოშენების პერსპექტივების შესახებ.
მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი
2. ადგილობრივი ქათმის მეხორცული პროდუქტიულობის გაუმჯობესების ღონისძიებები
მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი კობა ნაცვალაძე.

3. მიმდინარე საკითხები.

20 ოქტომბერი 12 საათი – სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:

1. სამკურნალო სანელებელ–არომატული ნედლეულის ბაზა და ფუნქციური კვების პროდუქტების წარმოების პერსპექტივები საქართველოში.

მომხსენებელი: ასოცირებული პროფ. ნაზი ალხანაშვილი, კვების მრეწველობის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი

2. მიმდინარე საკითხები

21 ოქტომბერი 12 საათი – აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:
1. სასუქების როლი ნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუნება-ამაღლებაში

მომხსენებელი: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

2. მიმდინარე საკითხები

24 ოქტომბერი 13 საათი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს სხდომა
1. დაფნის წარმოების პრობლემები საქართველოში.
მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ნუგზარ ებანოიძე

2. ინოვაციური ტექნოლოგია ხილეული პროდუქტების გადამუშავების ოპტიმიზაციის მიმართულებით.
მომხსენებელი: პროფესორი გიორგი მაძღარაშვილი

3. მიმდინარე საკითხები.

26 ოქტომბერი 12 საათი – აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:

1. გარემოზე ზემოქმედების ჰიდროეკოლოგიური ფაქტორები და დაცვის საინჟინრო ღონისძიებები.

მომხსენებელი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი დავით გუბელაძე
2. მიმდინარე საკითხები

28 ოქტომბერი 12 საათი _ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს სხდომა:
1. სასუქების როლი ნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუნება-ამაღლებაში.

მომხსენებელი: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

2. მიმდინარე საკითხები.

--- ოქტომბერი 12 საათი – სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა:...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com