საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 20 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 12 საათზე

1. სამკურნალო სანელებელ–არომატული ნედლეულის ბაზა და ფუნქციური კვების პროდუქტების წარმოების პერსპექტივები საქართველოში.

მომხსენებელი: ასოცირებული პროფ. ნაზი ალხანაშვილი, კვების მრეწველობის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი.

2. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com