საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 21 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 12 საათზე

1. სასუქების როლი ნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუნება-ამაღლებაში.

მომხსენებელი: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

2. მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com