საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2016 წლის 24 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი, 13 საათი


1. დაფნის წარმოების პრობლემები საქართველოში.
მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ნუგზარ ებანოიძე

2. ინოვაციური ტექნოლოგია ხილეული პროდუქტების გადამუშავების ოპტიმიზაციის მიმართულებით.
მომხსენებელი: პროფესორი გიორგი მაძღარაშვილი

3. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com