საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 28 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 12 საათზე

 

1. ინფორმაცია ევროპის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიების მე-9 გენერალური ასამბლეის შესახებ. (პარიზი, საფრანგეთი)

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე

2. ინფორმაცია კორეის რესპუბლიკაში მცენარეთა გენეტიკური რესურსების მართვის ერთობლივი პროექტის განხილვის შესახებ. (ჯეონჯუ, სეული, ჯეჯუ კორეის რესპუბლიკა)
მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის თანაშემწე, დოქტორანტი თინათინ ეპიტაშვილი
3. სასუქების როლი ნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუნება-ამაღლებაში

მომხსენებელი: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი

4. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში სატყეო სამეცნიერო განყოფილების შექმნის შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცეპრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

5. მიმდინარე საკითხები

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com