საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

მრგვალი მაგიდა, 11 ნოემბერი 14 საათი, (ანასეული).

 – თემა:  ორგანული წარმოების პერსპექტივები სუბტროპიკულ მემცენარეობაში.

შემსრულებელი: აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილება.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com