საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2016 წლის 16 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 13 საათზე

1.  ფაგი, ბაქტერიათა მშთანთქმელი.

მომხსენებელი: წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი მერაბ ნათიძე.

2. კავკასიური ხოხობი და მისი მნიშვნელობა საქართველოს ბიომრავალფეროვნებისათვის.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი თენგიზ ფირცხალაიშვილი.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com