საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 17 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 12 საათზე

1.  ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა კავლიფიკაციის ამაღლების სასწავლო ცენტრის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

2.  მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com