საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 21 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 12 საათზე

1.  ციტრუსოვანთა და ხილკენკროვანთა ნაყოფებიდან რადიოპროტექტორული თვისებების მქონე ფუნქციონალური დანიშნულების წვენების მიღება.

მომხსენებელი:   ასოცირებული პროფ. ეთერი უთურაშვილი, კვების მრეწველობის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი.

2. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com