საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 21 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 12 საათზე

1.ცხვრის იმპორტ-ექსპორტი საქართველოში და მისი მეხორცული თვისებების გაუმჯობესების გზები.

მომხსენებელისოფლის მეურნეობის   დოქტორი   გივი ბეღელური

2. ადგილობრივი ქათმის მეხორცული პროდუქტიულობის გაუმჯობესების ღონისძიებები.    

მომხსენებელისოფლის მეურნეობის   დოქტორი   კობა ნაცვალაძე

 3.           მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com