საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილება 2016 წლის 24 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 16 საათზე

1.  რძე და რძის პროდუქტებში მიკრობიოლოგიური დაბინძურების პოტენციური საფრთხეები

     მომხსენებელი: აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერეო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანიზურაბ ცქიტიშვილი.

2.  მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com