საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 25 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 12 საათზე

1.   რძე და რძის პროდუქტებში მიკრობიოლოგიური დაბინძურების პოტენციური საფრთხეები.

      მომხსენებელი: აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერეო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანიზურაბ ცქიტიშვილი.

2.   საბაკალავრო საგანმანათებლო პროგრამასატყეო საქმე”- განხილვის და რეკომენდაციების შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი Gგიორგი გაგოშიძე.

3.    მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com