საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 5 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი, დასაწყისი 12 საათზე

1. მთის ტყეებში სატყეო მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრინციპების შესახებ.

მომხსენებელიაკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი. 

2. ინფორმაციავენახის კადასტრისმიმდინარეობის შესახებ.

მომხსენებელიღვინის ეროვნული სააგენტო; აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი.

3. ციტრუსოვანთა პლანტაციების ბიოპროდუქტიულობის აღდგენის ზოგიერთი საკითხი.

მომხსენებელისოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი,   პროფესორი ზურაბ ბუკია.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com