საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 14 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი დასაწყისი 12 საათზე

1.     პრიონული დაავადებები.

 მომხსენებელი: ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მერაბ ნათიძე, ვეტერინარიის დოქტორი, პროფესორი ნინო მილაშვილი

 2.    ინვაზიური დაავადებების ეკონომიკური და სოციალური მნიშვნელობის შესახებ.

 მომხსენებელი: ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი შადიმან ფოცხვერია

 3.   მიმდინარე საკითხები

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com