საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2016 წლის 14 დეკემბრის თვის სხდომის დღის წესრიგი თბილისი 12 საათი

1.  “სატყეო სამისსაბაკალავრო-საგანმანათებლო პროგრამის განხილვა და რეკომენდირება აკადემიურ საბჭოზე წარსადგენად.

მომხსენებელი:   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი Gგიორგი გაგოშიძე

2.         მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com