საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 28 დეკემბრის თვის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, 12 საათი

  1. საბაკალავრო-საგანმანათებლო პროგრამასატყეო საქმე”- განხილვის და რეკომენდაციების შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი Gგიორგი გაგოშიძე

  1. ინფორმაცია რეგიონალური საკონსულტაციო თათბირისელექტრონული სოფლის მეურნეობის საკითხებზე ცენტრალური აზიისა და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.” (ბიშკეკი, ყირგიზეთის რესპუბლიკა, 7-9 დეკემბერი 2016 წელი) – შედეგების შესახებ. 

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, დოქტორი Aანატოლი გიორგაძე

  1. მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com