საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 17 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელის გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ; 

მოხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი ომარ ქეშელაშვილი, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი . ლოლიშვილი;

2. აკადემიკოს ომარ ქეშელაშვილის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

მომხსენებელი:   აკადემიკოს-მდივანი ომარ ქეშელაშვილი;

3. მიმდინარე საკითხები.  

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com