საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 24 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1.     სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი, სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი გაგოშიძე, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი

2.    აკადემიკოს რევაზ ჩაგელიშვილის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.    აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

4.    მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com