საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 25 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1. აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ. 

მომხსენებელიაგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ  მახარობლიძე, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, დოქტორი მარინა ბარვენაშვილი.

2. აკადემიკოს რევაზმახარობლიძის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

 3. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com