საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2017 წლის 26 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, 13 საათი

 1. საქრთველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმისა და ჩასატარებელი ღონისძიებების განხილვა.   

მომხსენებელიაკადემიკოსი გუჯა გუგუშვილი.

2. თაფლისა და ცვილის წარმოება-გადამუშავებისათვის საჭირო ტექნოლოგიები.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი მაძღარაშვილი

თანამომხსენებელი: პროფესიონალ მეფუტკრეთა ასოციაციის პრეზიდენტი თემურ ღოღობერიძე 

3. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com