საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 27 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1.      საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  2016 წლის საქმიანობის წლიური ანგარიშის მომზადებისა და გამოცემის შესახებ.

       მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი . ალექსიძე;  აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი, აკადემიკოსი . ჯაფარიძე.

2.     აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

      მომხსენებელი: აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივანი, აკადემიკოსი . მარგველაშვილი.

3.     აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიის და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

     მომხსენებლი: მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივანი, აკადემიკოსი . გუგუშვილი.

4.     აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

            მომხსენებელი: აგროსაინჟინრო სამეცნიერო  განყოფილების  აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი . მახარობლიძე.

5.     აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

      მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა დაგადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივანიაკადემიკოსი . ბაღათურია.

6.     აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

           მომხსენებელი: სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების  აკადემიკოს_მდივანი, აკადემიკოსი . ცქიტიშვილი

7.     აკადემიის სატყეო საქმის  სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

      მომხსენებელი: სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივანი, აკადემიკოსი . ჩაგელიშვილი.

8.     აკადემიის ეკონომიკის  სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2016 წელს გაწეული მუშაოშბისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

      მომხსენებელი: ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს_მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

9.     მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com