საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია; მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 9 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1. აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2017 წლის ამოცანების შესახებ. 

მომხსენებლები: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების მიმართულების ეროვნული კოორდინატორები.

2. აკადემიკოს თენგიზ ყურაშვილის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ. 

3. მსხვილი რქოსანი პირუტყვის საგაზაფხულო მზადებადაავადებებისაგან ცხოველთა დაცვა. 

მომხსენებელი   ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მაია კერესელიძ.

4. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებული კონკურსის - აგრარულ დარგში 2016 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომებისათვის პრემიის მინიჭების შესახებ (ფარული კენჭისყრა).

5.მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com