საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია; სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 16 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1. აკადემიკოს თამაზ კუნჭულიას ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

მომხსენებელიაკადემიკოსი თამაზ კუნჭულია; 

2. აკადემიკოს  თამაზ კუნჭულიას მოხსენებაბიოპროდუქციის წარმოების შესაძლებლობები საქართველოში.

მომხსენებელი  აკადემიკოსი თამაზ კუნჭულია; 

3. ფარული კენჭისყრა აკადემიკოსების . ნიკოლეიშვილის და . შაფაქიძის ნაშრომზე: 1) “მეაბრეშუმეობა _ შავი, კასპიის და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნების (BAჩშA) საერთო საზრუნავიადა 2) საქართველოს მეაბრეშუმეობაპრობლემები, რეაბილიტაცია, აღორძინებასაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში აგრარული სფეროს  ეკონომიკის დარგში 2016 წლის საუკეთესო ნაშრომის გამოსავლენად;  

4. მიმდინარე საკითხები 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com