საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2017 წლის 17 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 13 საათზე

1.ხორბლის, სიმინდის და ქერის სელექცია - მეთესლეობის დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოში და მისი პერსპექტივების შესახებ.

       მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი,

                                    სმმა წევრ-კორესპონდენტი ოთარ ლიპარტელიანი;

2.ელექტრომაგნიტური ველის გავლენა ცოცხალ ორგანიზმებზე.

მომხსენებელი: პროფესორი რამაზ კიკვიძე;

3.მიმდინარე საკითხები.

      

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com