საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 20 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი. თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

  1. აკადემიის აგროსაინჟინრო მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2017 წლის ამოცანების შესახებ. 

მომხსენებლები:  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროსაინჟინრო  მიმართულების ეროვნული კოორდინატორები.

  1. აკადემიკოს ალექსანდრე დიდებულიძის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ. 
  1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გამოცხადებული კონკურსის - აგრარულ დარგში 2016 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომებისათვის პრემიის მინიჭების შესახებ (ფარული კენჭისყრა).
  1. მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com