საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია; სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 23 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი. თბილისი, დასაწყისი 14 საათზე

  1.  DCFTA  და სურსათის უვნებლობის სამართლებრივი საფუძვლები. 

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, პროფესორი ქეთევან ლაფერაშვილი

  1. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com