საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 13 მარტის სხდომის დღის წესრიგი, თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

 

  1. აკადემიკოს გურამ ტყემალაძის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.
  2. საქართველოში მერძეული ზებუს გამოყენების  შედეგების  შესახებ.
    მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიული გოგოლი.
  3. მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com