საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 17 მარტის სხდომის დღის წესრიგი, თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1.         ნაპოლეონ ქარქაშაძის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.         ნოდარ ჭითანავას ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.         მიწის რესურსების მართვის პრობლემების შესახებ.
მომხსენებელი:  აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

4.         მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com