საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2017 წლის 20 მარტის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 13 საათზე

1.         საქართველოში ბრუცელოზის პრევენციისა და კონტროლის პროგრამის შესახებ.

მომხსენებლები: პროფ. მერაბ ნათიძე, პროფ. სერგო რიგვავა, ვეტ.  დოქტორი ლაშა ავალიანი, დოქტორანტი მიხეილ სოხაძე;

2.         ცხვრისა და თხის სახის ნერვის ანატომიური თავისებურებების შესახებ.

მომხსენებელი: ვეტერინარიის დოქტორი, პროფ.  ნინო მილაშვილი

3.         მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com